Pojęcia ubezpieczeniowe – franszyza

Pojęcia ubezpieczeniowe – franszyza
20 marca
08:00 2017

2017-03-20

W ubezpieczeniach, tak jak w każdej innej branży, używa się specyficznego języka i pojęć. Dla osób zajmujących się ubezpieczeniami na co dzień pojęcia te są proste, jasne i oczywiste. Jednak dla niezwiązanych z branżą język ubezpieczeniowy może nie być zrozumiały, a stosowane pojęcia mogą być mylone. Dlatego od jakiegoś czasu można zaobserwować nacisk towarzystw ubezpieczeniowych na prosty język. W  ten sposób ubezpieczyciele chcą przybliżyć swoim klientom terminologię ubezpieczeniową i uczynić ją bardziej zrozumiałą. Niestety, nie jest to zjawisko w 100% powszechne. Postanowiłem zatem wyjaśnić niektóre pojęcia i wytłumaczyć je na przykładach. Dziś o franszyzie.  

Czym jest franszyza?

To słowo najprościej można określić jako udział własny w kwocie obliczonego odszkodowania. Rozróżnić można franszyzę redukcyjną i integralną, kwotową i procentową.

Franszyza redukcyjna oznacza, że kwota wyliczonego odszkodowania jest pomniejszana o pewną ustaloną w umowie sumę lub proporcjonalnie o procent wyliczonego odszkodowania.

Franszyza integralna to z kolei brak wypłaty odszkodowania, jeśli wyliczona wartość szkody będzie niższa od ustalonej kwoty.

Przykłady:

  • Franszyza redukcyjna w kwocie 500zł oznacza, ze wyliczone odszkodowanie, np. 2000zł zostanie pomniejszone o tę właśnie kwotę i na Twoje konto wpłynie różnica, tj. 1500zł,
  • Franszyza redukcyjna 5% oznacza, że dla wyliczonego odszkodowania, np. 2000zł zostanie zastosowane pomniejszenie o 5% tej kwoty, czyli o 100zł. Na Twoje konto wpłynie kwota 1900zł.
  • Franszyza integralna 300zł oznacza, że ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy, jeśli wyliczona szkoda będzie niższa niż 300zł. Każda szkoda, której wartość przekroczy 300zł, zostanie wypłacona w pełnej kwocie.

Po co stosowana jest franszyza?

W wielu przypadkach znacząco obniża wysokość składki. Ubezpieczony ma udział w kwocie odszkodowania, część odszkodowań będzie tak niskich, że ubezpieczyciel nie będzie musiał nic wypłacać. Ponadto ubezpieczony będzie bardziej ostrożny i uważny, nie dopuści do niebezpiecznych sytuacji, by uniknąć ewentualnej szkody, za która będzie musiał zapłacić całkowicie lub częściowo z własnej kieszeni.

W praktyce można też spotkać się z dość specyficznymi franszyzami, np. franszyzami kilometrowymi. Mają one zastosowanie gównie w ubezpieczeniach assistance. Ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenie może zastrzec, że holowanie przysługuje wówczas, gdy do zdarzenia doszło w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania.

Franszyza a franczyza

Zauważyłem, że wiele osób myli franszyzę z franczyzą. Franszyza to pojęcie ściśle związane z ubezpieczeniami. Franczyza to natomiast system sprzedaży towarów, usług lub technologii. Opiera się na współpracy przedsiębiorstw – franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Franczyzodawca stworzył markę, system sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozyskał dostawców itd., a franczyzobiorca działa pod jego marką i korzysta z jego „know how”. Przykładem może być prowadzenie własnej działalności pod marką jakiejś sieci sklepów.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony