Tag "oc dziecka"

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 2

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 2

01-06-2017 Istnieje przekonanie, że za skutki niewłaściwego zachowania niepełnoletnich dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Czy tak jest zawsze? Czy można uniknąć odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 1

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 1

2016-06-18 Istnieje przekonanie, że za skutki niewłaściwego zachowania niepełnoletnich dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Czy tak jest zawsze? Czy można uniknąć odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez