Archive

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 1

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 1

2016-06-18 Istnieje przekonanie, że za skutki niewłaściwego zachowania niepełnoletnich dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Czy tak jest zawsze? Czy można uniknąć odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez

Po co w podróży Assistance?

Po co w podróży Assistance?

Słowo ASSISTANCE pochodzi z języka francuskiego i oznacza pomoc. Po raz pierwszy ubezpieczenie assistance zostało zaoferowane przez założoną we Francji w 1963 roku firmę Europ Assistance. Świadczenia assistance kojarzone są