Archive

Szkody wyrządzone przez złamane drzewo – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Szkody wyrządzone przez złamane drzewo – kiedy przysługuje odszkodowanie?

30-06-2017 Burze, które przeszły nad Polską uszkadzają budynki, zrywają linie energetyczne, trakcję kolejową, a wyrywane drzewa i łamane gałęzie niszczą samochody. Czy poszkodowani właściciele 4 kółek mogą liczyć na odszkodowanie od odpowiadających

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 2

Małoletni sprawcą szkody – kto ponosi odpowiedzialność cz. 2

01-06-2017 Istnieje przekonanie, że za skutki niewłaściwego zachowania niepełnoletnich dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Czy tak jest zawsze? Czy można uniknąć odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez