Szkody wyrządzone przez złamane drzewo – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Szkody wyrządzone przez złamane drzewo – kiedy przysługuje odszkodowanie?
29 czerwca
22:05 2017

30-06-2017

Burze, które przeszły nad Polską uszkadzają budynki, zrywają linie energetyczne, trakcję kolejową, a wyrywane drzewa i łamane gałęzie niszczą samochody. Czy poszkodowani właściciele 4 kółek mogą liczyć na odszkodowanie od odpowiadających za stan drzew?

W przypadku, gdy Twój samochód został uszkodzony przez drzewo lub jego gałęzie, możesz dochodzić odszkodowania od zarządcy zieleni lub właściciela terenu, na którym rosło drzewo.

Właściciel terenu, na którym rośnie drzewo będzie odpowiedzialny za szkodę powstałą w wyniku jego przewrócenia lub złamania, jeśli nie dochował należytej staranności w utrzymaniu stanu zadrzewienia na swoim terenie.

Co oznacza to w praktyce?

Będziesz musiał ustalić, kto jest właścicielem lub zarządcą lub właścicielem terenu oraz wykazać, że drzewo było zaniedbane lub niewłaściwie pielęgnowane, co skutkowało złamaniem gałęzi lub całkowitym jego wywróceniem.

Zarządca lub właściciel może jednak uchylić się od odpowiedzialności jeśli wykaże, że zaistniałe zdarzenie zostało spowodowane siłą wyższą.

Jak definiuje się siłę wyższą?

Nie ma jednoznacznej definicji, jednak przyjmuje się, że siła wyższa (z łac. vis maior) to zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli człowieka (najczęściej żywioły natury), któremu człowiek nie jest w stanie zaradzić ani przeciwdziałać.

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia właśnie z siła wyższą. Zjawiska atmosferyczne nad Polską spełniały definicję huraganu: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s (63 km/h) ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem, by uzyskać odszkodowanie za uszkodzone pojazd jest skorzystanie z własnej polis AC.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony