Jak dobrze ubezpieczyć dom i mieszkanie? Część 2

Jak dobrze ubezpieczyć dom i mieszkanie? Część 2
03 września
09:00 2016

2016-09-03

W artykule opublikowanym 16-07-2016 opisałem 3 główne ubezpieczenia, które wchodzą w skład „polis mieszkaniowych”. Dla przypomnienia: najczęściej spotykane ubezpieczenia w pakietowych polisach mieszkaniowych to:

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie elementów i przedmiotów szklanych

Ubezpieczenie NNW grupa_318-110206Ubezpieczenie oc w życiu prywatnym sąd

Ochrona prawna

Dziś o ubezpieczeniach dodatkowych, które można dokupić do polisy głównej:

 1. Ubezpieczenie assistance
 2. Ubezpieczenie oc w życiu prywatnym
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Ubezpieczenie ochrona prawna

Ad. I Ubezpieczenie assistance

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, jak bardzo pomocne może okazać się to ubezpieczenie. Polecam je szczególnie osobom, którym daleko do miana „złotej rączki”, ale nie tylko.

Kiedy może się przydać?

 • Gdy będziesz potrzebował pomoc specjalisty, tj. w przypadku wszelkiego rodzaju awarii, np. drzwi zewnętrznych, sprzętu RTV lub PC, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej czy centralnego ogrzewania, nagłego pojawienia się insektów (karaluchów, prusaków) lub gryzoni (myszy, szczurów);
 • Gdy wystąpi jedno ze zdarzeń losowych: kradzież z włamaniem, dewastacja czy przepięcie i konieczne będzie zapewnienie np. pobytu w mieszkaniu zastępczym lub hotelu, dozoru miejsca ubezpieczenia, transportu należących do Ciebie rzeczy czy posprzątanie miejsca ubezpieczenia.

Ciekawym wariantem jest pokrycie przez ubezpieczyciela w ramach tego wariantu kosztów poszukiwania przyczyny zalania, tj.:

 • dotarcia do nieszczelnej instalacji poprzez uszkodzenie ścian, glazury, zabudowy,
 • naprawa uszkodzonej instalacji lub sprzętu,
 • doprowadzenie do stanu sprzed szkody,
 • naprawy zniszczonych stałych elementów w wyniku poszukiwania przyczyny zalania.

Ad. II Ubezpieczenie oc w życiu prywatnym

Ten wariant daje szerokie spektrum ochrony dla Ciebie i Twojej rodziny w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem.

W przypadku jakich zdarzeń możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową?

 • Twój pies uciekł i wbiegając na ulicę doprowadził do wypadku, w którym uszkodzeniu uległ samochód;
 • Twoje dziecko podczas wizyty w sklepie spowodowało uszkodzenie sprzedawanego tam towaru;
 • W wyniku pęknięcia wężyka w instalacji wodnej, awarii zmywarki lub pralki doszło do zalania mieszkania sąsiada;
 • Nie wywiązałeś się z obowiązku odśnieżenia chodnika przed posesją lub usunięcia zwisających sopli, przez co przechodzień doznał urazu.

Przykłady wykorzystania ubezpieczenia oc w życiu prywatnym można mnożyć. Te przedstawione powyżej to tylko nieliczne jego zastosowania. Osobiście jest ono dla mnie najbardziej fascynującym typem ubezpieczenia ze względu na szeroki zakres jego wykorzystania.

Ubezpieczenie to da się także rozszerzyć o wiele dodatkowych klauzul. Poniżej najistotniejsze z nich:

 • rozszerzenie o szkody powstałe na terenie Europy lub świata – polecane podróżnym wyjeżdżającym za granicę,
 • rozszerzenie dla żeglarzy o szkody powstałe z tytułu posiadania i używania małych jednostek pływających,
 • rozszerzenie dla najemców o szkody powstałe w mieniu najmowanym,
 • rozszerzenie dla posiadaczy psów agresywnych o szkody wyrządzone przez te psy,
 • rozszerzenie dla jeźdźców konnych o szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni,
 • rozszerzenie dla hobbystów o szkody powstałe z tytułu posiadania i używania broni palnej, pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball, posiadania pasiek, a także o szkody powstałe w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu oc posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • rozszerzenie dla myśliwych o szkody powstałe z tytułu uczestnictwa w polowaniach.

Ad. III Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie to zapewnia ubezpieczonemu oraz jego bliskim wsparcie finansowe na okoliczność zajścia nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie pomoże pokryć np. koszty leczenia czy rehabilitacji.

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie NNW?

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • Zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji;
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych;
 • Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
 • Świadczenie z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;
 • Zwrot kosztów transportu zwłok.

Na rynku można też spotkać rozszerzenia, które dają prawo do wypłaty odszkodowania za trwały uszczerbek spowodowany stanami chorobowymi, m.in. atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowy.

Ad. IV Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje pokrycie lub zwrot kosztów porady prawnej, adwokata lub kosztów sądowych podjętych w celu ochrony interesów prawnych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Mowa tutaj o dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, a także obronie w zakresie prawa karnego i wykroczeń.

W przypadku jakich zdarzeń możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową?

 • Zakupiony produkt nie jest zgodny z opisem i nie spełnia Twoich oczekiwań;
 • Sklep internetowy zwleka z wysyłką zakupionego towaru;
 • Sprzedawca nie chce uznać reklamacji i zwrócić pieniędzy za wadliwy towar;
 • Zapomniałeś odśnieżyć chodnik przed domem i przechodzień złamał rękę;
 • Najemca zdemolował mieszkanie, które mu wynająłeś;
 • Właściciel bez powodu i bez powiadomienia podniósł Ci cenę czynszu;
 • Sąsiad strącił doniczkę na Twój taras i doszło do uszkodzenia Twojego majątku;
 • Zostałeś oskarżony o zakłócanie porządku.

Jak widać ubezpieczenie nieruchomości to dość szerokie pojęcie i nie ogranicza się jedynie do ubezpieczenia murów i elementów stałych domu czy mieszkania. Jest to produkt, który posiada wiele dodatkowych wariantów, przez co staje się bardzo użyteczny w najrówniejszych sytuacjach. Zachęcam do skorzystania z tego rodzaju ubezpieczenia. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię do zakupu takiej polisy.

Zapraszam do odwiedzania strony na facebooku, like’owania, polecania i udostępniania moich artykułów.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony