NNW dzieci i młodzieży szkolnej – nie wymagaj zbyt wiele za niewiele

NNW dzieci i młodzieży szkolnej – nie wymagaj zbyt wiele za niewiele
20 sierpnia
10:00 2016

2016-08-20

1 września rozpocznie się rok szkolny. Tysiące dzieci pójdzie do żłobka, przedszkola czy szkoły, a ich rodzice staną przed dylematem wyboru ubezpieczenia NNW dla swoich pociech. Miesiąc później 1 października wielu studentów rozpocznie rok akademicki i oni również będą podejmować decyzję co do wyboru polisy. W tym artykule postaram się przekazać kilka wskazówek, które pomogą Ci w podjęciu właściwej decyzji.

Tematykę ubezpieczenia NNW poruszałem już w jednym z poprzednich artykułów. Dla szybkiego przypomnienia:

 • skrót NNW oznacza następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • nieszczęśliwy wypadek jest definiowany jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Z założenia ubezpieczenie to ma wspomóc finansowo, gdy dojdzie do wypadku, którego następstwem będzie trwały uszczerbek na zdrowiu. Dlatego ważne jest, by decydując się na polisę wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia (która ma bezpośrednie przełożenie na wysokość wypłaconego odszkodowania) oraz dostosowany do własnych potrzeb zakres ubezpieczenia. O ile w przypadku zawierania indywidualnego ubezpieczenia zakres i sumę możesz dowolnie modyfikować, o tyle w przypadku umów grupowych możesz wybrać jedynie spośród wariantów przedstawionych placówce szkolnej przez towarzystwa ubezpieczeń.

Pamiętaj, że nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe i nikt nie może zmusić Cię do jego zawarcia. To Ty decydujesz, czy wykupisz taką polisę, jaki wariant wybierzesz i czy tylko jeden, czy może więcej. Wymagaj również przed zawarciem ubezpieczenia, by przedstawiono Ci:

 • ogólne warunki ubezpieczenia – dowiesz się z nich m.in., jaki jest zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i poznasz definicje zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu – na jej podstawie w przypadku zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością będzie określany procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli finalnie wysokość odszkodowania.

Mając te 2 dokumenty oraz oferowane warianty dokonaj ich analizy i podejmij najkorzystniejszą dla Ciebie decyzję. Wystąp także do kilku towarzystw o przygotowanie oferty ubezpieczenia NNW indywidualnego lub zapytaj o możliwość dokupienia rozszerzenia NNW do ubezpieczenia domu/mieszkania. Może się okazać, że któraś z tych opcji będzie bardziej korzystna od tych proponowanych w żłobku/przedszkolu/szkole/uczelni.

Na co zwrócić uwagę?                                                                    

Suma ubezpieczenia

Ma ona bezpośredni wpływ na wysokość wypłaconego później odszkodowania. Niestety proponowane w szkołach warianty zazwyczaj nie porażają jej wysokością. Gdy więc dojdzie do wypadku, wiele osób jest zawiedzionych wypłaconą kwotą. Trzeba sobie jednak powiedzieć wprost, że jest ona adekwatna do kwoty składki, która jest pobierana. Trudno bowiem wymagać, by za kilkadziesiąt złotych składki wypłacone zostało wysokie odszkodowanie. Poniżej w tabeli przedstawiam kilka przykładów urazów oraz spodziewanych kwot odszkodowań w zależności od sumy ubezpieczenia.

 Suma ubezpieczenia   5.000PLN   7.500PLN   10.000PLN
 Kwoty odszkodowania/ % uszczerbku dla urazów nieskomplikowanych  min PLN  max PLN  min PLN  max PLN  min PLN  max PLN
 Złamanie żebra (1%-5%)  50  250  75  375  100  500
 Złamanie obojczyka (1%-3%)  50  150  75  225  100  300
 Złamanie palca wskazującego (1%-4%)  50  200  75  300  100  400
 Skręcenie/zwichnięcie w kolanie (1%-5%)  50  250  75  375  100  500
 Rozcięcie łuku brwiowego (1%-2%)  50  100  75 150  100  200

Okres ubezpieczenia

Upewnij się, że polisa obejmuje cały rok kalendarzowy (w przypadku placówek szkolnych zazwyczaj liczony od 1 października do 30 września następnego roku) oraz że ochrona działa cała dobę, w tym poza murami placówki, w weekendy i podczas przerw w nauce (święta, ferie, wakacje). Dobrze, gdyby ochroną objęte były również zdarzenia powstałe podczas zawodowego (przynależność do klubów sportowych, sekcji itp.) uprawiania sportu (często spotykane jest ograniczenie odpowiedzialności do amatorskiego uprawiania sportu) oraz te, które wydarzyły się poza granicami Polski.

Zakres dodatkowy

Oprócz standardowego zakresu odpowiedzialności obejmującego uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, polisy często mają dodatkowe opcje, które mogą okazać się pomocne w niektórych sytuacjach. Najpopularniejsze z nich to:

 • odbudowa stałych zębów,
 • odszkodowanie w przypadku wystąpienia uszczerbku, którego przyczyną był zawał serca, krwotok śródmózgowy, omdlenie, atak padaczki,
 • dzienna dieta szpitalna,
 • świadczenie za każdy dzień nieobecności na zajęciach,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. szyny ortopedyczne, protezy, kule),
 • zwrot kosztów leczenia (zazwyczaj częściowy określany procentem głównej sumy ubezpieczenia),
 • usługi assistance (np. korepetycje w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, domowe wizyty lekarza, transport medyczny w Polsce).

Czy zatem warto zawierać taką polisę?

Posiadanie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej nie jest niczym złym. Ale musisz mieć świadomość, że za niewielką składkę nie możesz spodziewać się dużego odszkodowania – jego wysokość jest determinowana sumą ubezpieczenia. Wychodzę z założenia, że zawsze lepiej mieć polisę, niż jej nie mieć. Szczególnie jeśli Twoje dziecko jest aktywne ruchowo lub zwyczajnie nie uważa podczas aktywności – prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku jest wtedy spore. Zachęcam jednak do tego, by ubezpieczenie w szkole było jedynie dodatkiem do innej polisy z szerokim zakresem odpowiedzialności z dodatkowymi wariantami odpowiedzialności oraz odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia.

Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci w dokonaniu właściwego wyboru polisy dla Twojego dziecka lub siebie. Pewnie nie zrobisz tego zbyt szybko i dokładnie przyjrzysz się ofertom, ale nie będzie to pochopna decyzja. Ważne, byś miał świadomość ochrony, którą daje wybrana polisa.

Jak zwykle zachęcam do odwiedzania strony na facebooku, like’owania, polecania i udostępniania moich artykułów.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony