Ubezpieczenie NNW – fakty i mity

Ubezpieczenie NNW – fakty i mity
05 marca
08:00 2016

2016-03-05

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to jedno z bardziej popularnych ubezpieczeń. Już od najmłodszych lat większość z nas posiadała polisę NNW jako przedszkolak czy uczeń. Wiele osób skorzystało z tych ubezpieczeń, gdy na przykład podczas zabawy doszło do jakiegoś urazu. A jaka jest powszechna wiedza na ten temat? Jakie błędne przekonania panują wśród nas? Poniżej kilka przykładów.

Za każdy wypadek dostanę odszkodowanie

Nieprawda. Samo zaistnienie zdarzenia spełniającego definicję nieszczęśliwego wypadku nie oznacza, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie jest należne za powstałe w wyniku wypadku skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Te skutki to najogólniej rzecz biorąc trwałe następstwa urazu. Należy pamiętać, że nie każdy wypadek skutkuje trwałym uszkodzeniem ciała, dysfunkcją czy rozstrojem zdrowia.

Jeśli się zranię, to za każdy szew dostanę 1%

Nieprawda. Procentowa wartość uszczerbku uzależniona jest od negatywnych skutków, które pozostawi blizna, a nie od liczby szwów. Inaczej zostanie oceniona głęboka, a inaczej płytka rana. Blizna na nodze czy w jakimś niewidocznym miejscu zostanie oceniona niżej od blizny na twarzy, która oszpeca.

Każdy tydzień z nogą w gipsie to 1%

Nieprawda. Oceniane jest następstwo złamania czy skręcenia, a nie okres leczenia. Oczywiście okres unieruchomienia może świadczyć o tym, że uraz był poważny ,organizm potrzebował dłuższego czasu na rekonwalescencję i pozostawił spore negatywne skutki. Ale nie jest to regułą. Złamanie wieloodłamowe, wymagające wewnętrznego lub zewnętrznego zespolenia (popularne śruby i druty) pozostawi większy uszczerbek niż nieskomplikowane złamanie, a wbrew pozorom okres leczenia tych urazów może być zbliżony. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji poszkodowanego do regeneracji.

Jeśli wypadek jest spowodowany moim niewłaściwym zachowaniem, to odszkodowanie mi nie przysługuje

Nieprawda. Różne towarzystwa różnie definiują nieszczęśliwy wypadek. Najbardziej uniwersalne określenie to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł”. Definicję należy rozłożyć na czynniki pierwsze:

  • Nagłe zdarzenie – oznacza natychmiastowe ujawnienie się określonych skutków. Nagłość zdarzenia jest zaprzeczeniem powolnego rozwoju lub kumulowania się objawów, które są charakterystyczne dla chorób. Przykładem mogą być zwyrodnienia, które powodują dysfunkcje, ale nie są nagłe. Powstają one w długotrwałym procesie.
  • Przyczyna zewnętrzna – czyli taka, która ma swoje źródło poza organizmem ludzkim. Przyczyną zewnętrzną może być więc niewłaściwe zachowanie samego poszkodowanego czy występujące siły przyrody, jak również działania lub zaniedbania innych osób. Istotne jest, by zdarzenie wywołane zostało czynnikiem pozostającym na zewnątrz organizmu poszkodowanego. Czynnikiem zewnętrznym nie są stany chorobowe, np. padaczka, omdlenia.

Uwaga – w sytuacji, w której np. potykając się złamiesz sobie rękę i doznany ból wywoła omdlenie, w wyniku czego stracisz przytomność i rozetniesz sobie głowę, rozcięcie zostanie uznane jako skutek nieszczęśliwego wypadku. Omdlenie nie było bowiem wywołane stanem chorobowym, a było konsekwencją silnego bodźca bólowego związanego z uszkodzeniem kości.

Jeśli zatem w wyniku nieuwagi czy roztargnienia wylejesz na siebie wrzątek, przytrzaśniesz drzwiami palec, potkniesz się o krawężnik czy kamień i doznasz urazu, to zdarzenie takie spełnia definicję nieszczęśliwego wypadku.

 

Byłem pod wpływem alkoholu i odszkodowanie mi się nie należy

Nieprawda. W ogólnych warunkach ubezpieczenia są zapisy, które mówią o braku odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały w stanie nietrzeźwości. Jednak nie zawsze stan nietrzeźwości ma wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli np. podczas sylwestra pod chmurką dostaniesz w głowę butelką albo zostaniesz trafiony petardą i będziesz pod wpływem alkoholu, to mimo to odszkodowanie będzie Ci się należało. Twój stan niekoniecznie miał wpływ na to zdarzenie. Butelkę rzucił przecież ktoś inny, petarda została odpalona osobę trzecią. Często można się też spotkać z sytuacjami pobić, gdy ktoś został zaczepiony przez pseudokibiców lub agresywną grupę młodych ludzi napotkanych na ulicy. Jeśli nawet byłeś nietrzeźwy, a sytuacji nie sprowokowałeś, to odszkodowanie jest Ci należne. Jeśli byłbyś trzeźwy, prawdopodobnie i tak zostałbyś zaczepiony przez „szukającą rozrywki” grupę.

Co miesiąc z wynagrodzenia potrącane są mi składki na ubezpieczenie – jeśli dojdzie do wypadku, to zostanie mi wypłacone odszkodowanie

Nieprawda. Musisz rozróżnić ubezpieczenia społeczne od gospodarczych. Ubezpieczenia społeczne związane są z polityką socjalną państwa. Zaliczają się do nich ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne. Osoba objęta tym ubezpieczeniem zyskuje prawo do emerytury lub renty przy spełnieniu określonych warunków, wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub udzielenia bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ. W przypadku zajścia wypadku masz więc prawo do bezpłatnego leczenia jego skutków w szpitalu czy przychodni państwowej.

Ubezpieczenie gospodarcze jest narzędziem, które zapewnia pokrycie potrzeb majątkowych ubezpieczonego lub innej uprawnionej osoby w przypadku zajścia zdarzenia losowego. Takim zdarzeniem może być nieszczęśliwy wypadek, a ubezpieczeniem które daje możliwość uzyskania odszkodowania jest ubezpieczenie NNW. Nie jest ono jednak w żaden sposób powiązane z ubezpieczeniem społecznym.

Po zgłoszeniu roszczenia do zakładu ubezpieczeń będę wezwany na komisję

Nieprawda. Ogólne warunki ubezpieczenia ani żadne inne przepisy nie wymuszają na zakładach ubezpieczeń, by ocena uszczerbku na zdrowiu była dokonywana w bezpośrednim badaniu lekarskim. W większości przypadków oceny takie odbywają się w tzw. trybie zaocznym. Polega to na wykonaniu przez lekarza analizy przedstawionej dokumentacji medycznej z procesu leczenia urazu. Coraz częściej można się też spotkać z procedurą uproszczoną, gdzie pracownik zakładu ubezpieczeń kontaktując się z poszkodowanym telefonicznie proponuje wypłatę określonej kwoty odszkodowania. Kwota ta uzależniona jest od współczynnika określonego dla konkretnego urazu (średni procent uszczerbku orzekany dla tego typu urazów) oraz sumy ubezpieczenia.

 

Mam nadzieję, że przytoczone mity na temat NNW pomogły rozwiać Twoje wątpliwości co do niektórych twierdzeń o tym ubezpieczeniu. Przykłady można mnożyć. Jeżeli szukasz odpowiedzi na jeszcze inne pytania- pisz. Postaram się na odpowiedzieć. Niebawem opiszę dokładniej ten rodzaj ubezpieczenia wraz z rozszerzeniami i przydatnymi dodatkami.

Wszystkich zainteresowanych zapewnieniem sobie ochrony zachęcam do skorzystania z szerokiej oferty ubezpieczeń Comperii.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony