Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym–przykład zastosowania na stoku

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym–przykład zastosowania na stoku
26 stycznia
23:34 2016

2016-01-26

Polisa OC w życiu prywatnym chroni osoby, które w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadaniem mienia są w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

W zeszłym tygodniu poruszyłem tematykę ratownictwa górskiego i kosztów, które w związku z przeprowadzeniem akcji ratowniczej możesz ponieść. Pozostając w tematyce zimowej chciałbym przybliżyć Ci temat odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie na stoku.

Czy znasz dekalog FIS? Czy wiesz, jak powinieneś zachowywać się na stoku? Wierzę, że znane są Ci zasady bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu, reguły wyboru toru jazdy, panowania nad tym torem i szybkością, z którą się poruszasz. Zakładam też, że dzielisz się tą wiedzą z osobami, które Ci towarzyszą, szczególnie z nieletnimi, nad którymi sprawujesz opiekę.

Co jednak w sytuacji, kiedy popełnisz błąd i spowodujesz wypadek? Gdy doprowadzisz do powstania urazu u innego narciarza czy snowboardzisty? Gdy uszkodzisz sprzęt innej osoby albo infrastrukturę na stoku? Praktycznie na całym świecie obowiązuje przepis, który reguluje zasadę odpowiedzialności opartej na winie sprawcy szkody. W polskim prawie zasada ta jest regulowana w art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeśli wyrządzisz innej osobie szkodę, jesteś zobowiązany do jej naprawienia.

Przenosząc to na teren stoku należy uznać, że jeśli np. wjedziesz w inną osobę, zatrzymasz się w niedozwolonym miejscu, źle wyprzedzisz i w wyniku tych zdarzeń ktoś zrobi sobie krzywdę lub coś uszkodzi, to będziesz musiał za to odpowiedzieć. Jeśli Twoje niewłaściwe zachowanie doprowadzi do uszkodzenia infrastruktury na stoku, to będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Jakie to będą konsekwencje? Przede wszystkim finansowe. Ich wysokość będzie zależała oczywiście od rozmiaru uszkodzeń. Jeśli zepsujesz komuś narty, to kwota może nie być duża. Przy odrobinie pecha możesz uszkodzić np. armatkę śnieżną i wtedy wysokość szkody może wzrosnąć nawet do kilkunastu tysięcy. Możesz też złamać komuś rękę lub nogę, konieczne może okazać się przeprowadzenie akcji ratowniczej na stoku. W niektórych krajach za taką akcję należy zapłacić. Przykładowe koszty takiej akcji możesz znaleźć w moim poprzednim wpisie. Jeżeli spowodujesz u kogoś obrażenia ciała, poszkodowany może domagać się od Ciebie zwrotów kosztów poniesionych na leczenie (art. 444 kc) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 445 kc). Osoba świadoma swoich praw z pewnością skorzysta z prywatnej opieki medycznej, by nie czekać w kolejkach na świadczenia w ramach NFZ. A to może wygenerować spore koszty.

Co zrobić, by uniknąć takiego niespodziewanego wydatku, gdy doprowadzisz do wypadku? Istnieje ubezpieczenie, które ochroni Cię jako sprawcę w przypadku zajścia takiego zdarzenia. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jeśli w chwili zdarzenia będziesz miał taką polisę, do zdarzenia dojdzie na terenie przewidzianym w umowie (zakres terytorialny), zaistniała sytuacja nie będzie znajdowała się w katalogu wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia (owu), to nie poniesiesz z własnej kieszeni żadnych kosztów (jeśli nie będzie to polisa z udziałem własnym) na rzecz poszkodowanego.

Polisę taką można zawrzeć jako osobny produkt. Często występuje jednak jako dodatek w ubezpieczeniach mieszkania oraz w ubezpieczeniach turystycznych. Koszt takiej polisy nie jest wysoki. Poniżej przykładowa kalkulacja składki dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w zakresie podstawowym z sumą ubezpieczenia 100.000PLN. Podana składka to oczywiście opłata za cały rok ochrony ubezpieczeniowej. Zakładam, że możesz czuć się zaskoczony tą kwotą, ale to prawdziwe wyliczenie.

Decydując się na zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym porównaj kilka ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dobierz odpowiedni dla siebie wariant i zakres, a przy okazji porównaj wysokość składki. Zapoznaj się także z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zwróć uwagę na obligatoryjne wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel zawsze odmówi wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego. Te, które najbardziej mogą Cię interesować dotyczą szkód:

  • Które wyrządzisz osobom bliskim (zapoznaj się koniecznie z definicją osoby bliskiej w owu),
  • Które wyrządzisz umyślnie,
  • Gdy będziesz pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • Gdy uszkodzisz pieniądze, znaczki, monety, dzieła sztuki,
  • Które powstaną podczas wyczynowego uprawiania sportu,
  • Które powstały w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych.

Zapoznaj się także z katalogiem wyłączeń opcjonalnych, czyli takimi sytuacjami, za które ubezpieczyciel odpowie, jeśli rozszerzysz podstawowy zakres odpowiedzialności i zapłacisz rzecz jasna dodatkową składkę. Sytuacje, które mogą Cię zainteresować to:

  • Uszkodzenia przedmiotów, z których korzystasz na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy lub leasingu (przydatne, jeśli korzystasz z wypożyczonego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i doprowadzisz do jego uszkodzenia podczas użytkowania),
  • Szkody powstałe poza terytorium Polski (jeśli wyjeżdżasz lub planujesz wyjazd zagraniczny),
  • Szkody powstałe podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa i innych dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych (dobrym przykładem jest szkółka narciarska lub obóz treningowy).

Jeśli posiadasz rodzinę, sprawdź też koniecznie, czy zakres polisy obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby Tobie bliskie. Ubezpieczyciele definiują te osoby jako pozostające z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W praktyce dotyczy to szkód, które wyrządzi współmałżonek i dzieci, a także Twój partner życiowy (jeśli prowadzicie razem wspólne gospodarstwo domowe).

W tym wpisie wymieniłem tylko kilka sytuacji, w których polisa odpowiedzialności cywilnej ochroni Ciebie i Twoich bliskich od odpowiedzialności finansowej za szkody, które są wynikiem tzw. czynów niedozwolonych. Więcej przykładów przytoczę w kolejnych wpisach. Zobaczysz wtedy, jak pomocne jest w praktyce to ubezpieczenie i jak szeroki jest wachlarz sytuacji, w których może okazać się przydatne.

W przypadku pytań zapraszam oczywiście do kontaktu przezornyzawszeubezpieczony@gmail.com lub do skorzystania z oferty ubezpieczeń i pomocy doradcy.

Pomyśl o ubezpieczeniu zanim wydarzy się sytuacja, w której okaże się ono pomocne. Pamiętaj:

Przezorny Zawsze Ubezpieczony