Tag "art. 415 kc"

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym–przykład zastosowania na stoku

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym–przykład zastosowania na stoku

2016-01-26 Polisa OC w życiu prywatnym chroni osoby, które w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadaniem mienia są w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie