Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
11 lutego
08:30 2017

2017-02-11

Sezon zimowy w pełni. Wiele osób korzysta z dobrych warunków i wyjeżdża w góry na narty. Warto w tej sytuacji pomyśleć o ubezpieczeniu nie tylko siebie, ale i swojego sprzętu sportowego.

Kupując ubezpieczenie turystyczne skupiasz się zazwyczaj na ochronę zdrowia i bezpieczeństwie Twoich bliskich. Dobrze jest jednak zabezpieczyć także sprzęt sportowy, który jest narażony na uszkodzenie, zniszczenie i utratę.

Co to jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Działa ono analogicznie do ubezpieczenia bagażu z tą różnicą, że ochroną objęty jest sprzęt sportowy, a nie rzeczy osobiste.

Co towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją pod pojęciem sprzętu sportowego?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją sprzęt sportowy nie tylko jako narty czy deskę wraz z wiązaniami, ale także buty, kask, gogle kombinezon itd. Warto więc zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel obejmuje ochroną cały ekwipunek czy tylko jego część. Informacje te znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Kiedy towarzystwo wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego wskutek:

  • działania żywiołu,
  • wypadku środka komunikacji,
  • nieszczęśliwego wypadku i zachorowania (utrata możliwości ochrony swojego sprzętu sportowego),
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
  • kradzieży lub rozboju (potwierdzonego przez policję).

Zwrot kosztów naprawy

W przypadku uszkodzenia sprzętu ubezpieczyciel może zaproponować pokrycie kosztów naprawy nart lub snowboardu, o ile naprawa jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona (koszty naprawy nie mogą przewyższyć wartości sprzętu). W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży możesz liczyć na zwrot pieniędzy w wysokości zgodnej z wartością sprzętu z uwzględnieniem stopnia zużycia lub w kwocie równej wartości sprzętu dostępnego na rynku. Należy pamiętać, że towarzystwo pokryje koszty do pewnej kwoty określonej w umowie jako suma ubezpieczenia.

Kiedy sprzęt nie jest chroniony polisą?

Narty, deska i pozostałe elementy wyposażenia muszą być odpowiednio zabezpieczone. Ubezpieczyciel nie odpowie za sprzęt pozostawiony na stoku, przed restauracją czy w pojeździe na niestrzeżonym parkingu. Odszkodowanie nie zostanie również wypłacone w razie uszkodzenia bądź utraty sprzętu z własnej winy lub rażącego niedbalstwa.

Przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, definicjami w nich zawartymi, wyłączeniami odpowiedzialności i limitami kwotowymi.

Każdy rozsądny narciarz dba o swoje bezpieczeństwo, a zatem o zdrowie i życie. Warto jednak pomyśleć także o ochronie swojej własności, czyli sprzętu. Szkoda byłoby stracić narty, kijki deskę czy buty. Szczególnie gdy jest to sprzęt profesjonalny, dobrej jakości i sporej wartości. Dobrze zapewnić im właściwą ochronę.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony