Karambol na A1 – kto i kiedy otrzyma odszkodowanie

Karambol na A1 – kto i kiedy otrzyma odszkodowanie
28 stycznia
19:00 2017

2017-01-28

Od czwartku serwisy informacyjne zdominowały doniesienia o dwóch karambolach na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Zderzyło się łącznie 76 pojazdów, a 32 osoby zostały ranne i wymagały opieki medycznej. Czy w związku z niecodziennymi okolicznościami uczestnicy tych zdarzeń powinni spodziewać się specjalnej procedury likwidacji szkód?

W niektórych państwach Europy Zachodniej istnieją specjalne procedury, które stosuje się do zdarzeń, w których uczestniczy wiele pojazdów. Niestety w Polsce takich przepisów nie ma. Likwidacja tego typu szkód odbywa się na zasadach ogólnych wynikających z  kodeksu cywilnego, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i ogólnych warunków ubezpieczenia. Nie stosuje się także ustawowego domniemania dotyczącego winy za wypadek. Ustalenie odpowiedzialności poszczególnych uczestników wypadku odbywa się w oparciu o dokumentację z miejsca zdarzenia i wynik prowadzonego śledztwa, czyli notatki policyjne i akta postępowania prokuratorskiego.

Ustalenie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku o przebiegu takim, jak te sprzed kilku dni na A1, nie jest proste. Auta najeżdżały jedno na drugie, a więc każdy z kierowców uczestniczący w karambolu może być równocześnie winnym i poszkodowanym. Zazwyczaj sprowadza się to do tego, że za szkody, które my wyrządziliśmy (w uproszczeniu uszkodzenie pojazdu przed nami) wypłacone zostanie odszkodowanie z naszej polisy OC ppm. Natomiast za szkody nam wyrządzone (w uproszczeniu uszkodzenie tyłu naszego pojazdu) odpowie kierowca auta jadącego za nami. Ale nie jest to regułą. Kluczowa jest tutaj sekwencja czasowa takiego zdarzenia oraz szereg innych czynników towarzyszących.

W celu wskazania zakresu odpowiedzialności poszczególnych kierowców uczestniczących w czwartkowym karambolu, konieczne jest odtworzenie przez Policję ,prokuraturę i  powołanych ekspertów przebiegu całego zdarzenia. Prowadzone śledztwo z pewnością wydłuży proces rozpatrywania zgłoszonych roszczeń przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto i kiedy może uzyskać odszkodowanie?

Szkody na pojazdach

W uprzywilejowanej sytuacji są właściciele pojazdów, którzy posiadali AC. Szkodę mogą zgłosić z własnej polisy i dość szybko uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód. Po zakończeniu śledztwa przez prokuraturę i ustaleniu zakresu odpowiedzialności za uszkodzenia, ubezpieczyciel wystąpi z regresem do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy i ściągnie odpowiednią kwotę z jego polisy OC. Osoby, które nie posiadały AC, będą niestety musiały czekać na wynik prowadzonego śledztwa.

Szkody materialne

Jeśli w wypadku doszło do uszkodzenia rzeczy albo towarów przewożonych w pojazdach, trzeba będzie czekać na zakończenie śledztwa. Konieczne jest bowiem ustalenie, czy do uszkodzenia przewożonych przedmiotów lub towarów doszło z winy prowadzącego pojazd, czy kierowcy, który na ten pojazd najechał.

Szkody na osobie z OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Takich szkód będzie sporo, ponieważ rannych zostało ponad 30 osób, a pozostali uczestnicy niewymagający natychmiastowej pomocy medycznej mogą zacząć odczuwać skutki wypadku dopiero po upływie pewnego czasu i opadnięciu emocji związanych ze zdarzeniem. W tym przypadku w uprzywilejowanej sytuacji są pasażerowie pojazdów, którzy za przejazd płacili bądź partycypowali w jego kosztach. Odpowiedzialność kierowcy pojazdu, którym jechali, kształtuje się wówczas na zasadzie ryzyka. Nawet jeśli wiozący nas kierowca nie doprowadził do zdarzenia, to i tak będzie nam przysługiwać odszkodowanie z polisy OC tego pojazdu.

Jeśli przejazd odbywał się z grzeczności i za niego nie płaciliśmy oraz gdy poszkodowanym jest kierowca pojazdu, trzeba będzie poczekać na ustalenie winnego za skutki zdarzenia (odpowiedzialność na zasadzie winy). Dopiero po uzyskaniu takich informacji będzie można zgłosić się z roszczeniami do towarzystwa ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy.

Szkody osobowe z NNW kierowcy i pasażera oraz własnych ubezpieczeń NNW

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaraz po zakończeniu leczenia złożyć dokumenty do towarzystwa ubezpieczeń, w którym zawarte zostało ubezpieczenie i otrzymać odszkodowanie za powstały trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli przewidywany termin zakończenia leczenia będzie odległy, można wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o ustalenie bezspornego uszczerbku i wypłacenie odszkodowania zaliczkowego. Z takim wnioskiem zazwyczaj można wystąpić po 3 miesiącach od dnia zdarzenia. Terminy te regulują ogólne warunki ubezpieczenia.

Proces likwidacji szkody wynikającej z karambolu związany jest z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego postępowania wyjaśniającego. Chodzi przede wszystkim o wykonanie oględzin pojazdów, odtworzenie przebiegu zdarzenia, zebranie niezbędnej dokumentacji i ustalenie odpowiedzialności. Zajmie to z pewnością wiele miesięcy. Dlatego najłatwiej będzie skorzystać z własnych polis ubezpieczeń dobrowolnych – AC, NNW i ubezpieczeń zdrowotnych. Pozwoli to na szybkie uzyskanie odszkodowania, naprawę pojazdu lub zakup nowego oraz podjęcie leczenia i rehabilitacji.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony