Kto zapłaci za leczenie i transport zwłok zmarłej Polki?

Kto zapłaci za leczenie i transport zwłok zmarłej Polki?
09 maja
23:29 2017

2017-05-09

Kilka dni temu Polskę obiegła smutna wiadomość o śmierci Magdaleny Żuk. Dziewczyna wyjechała do Egiptu i tam w niejasnych okolicznościach zmarła. Trwa śledztwo mające wyjaśnić zagadkową śmierć. Docierające oficjalne informacje mówią o samobójstwie. Jednak nie jest to jeszcze potwierdzona wersja, gdyż nadal pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Jak w takich sytuacjach wygląda kwestia odpowiedzialności z polisy turystycznej? Kiedy ubezpieczyciel może odmówić  organizacji lub pokrycia kosztów leczenia i transportu zwłok?

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego.

Organizacja pomocy medycznej to zdecydowanie najważniejsze ryzyko, od którego chroni ubezpieczenie podróżne. Istotny jest także transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok w przypadku zgonu. Ale towarzystwo ubezpieczeń nie zawsze zorganizuje lub pokryje takie koszty. Zakres odpowiedzialności zależy od oferty ubezpieczyciela, wariantu zawartego ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych rozszerzeń. Istnieje jednak pewien katalog wyłączeń wspólny dla wszystkich ofert na rynku. Ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody powstałe wskutek:

  • znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego),
  • zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, chorób wynikających z alkoholizmu,
  • usiłowania popełnienia bądź popełnienia przez ubezpieczonego samookaleczenia, samobójstwa lub przestępstwa,
  • chorób przewlekłych (chyba że wykupione zostało dodatkowe rozszerzenie o takie ryzyko),
  • chorób przenoszonych droga płciową, AIDS oraz związanych z nosicielstwem wirusa HIV,
  • prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień,
  • wyczynowego uprawiania sportu bądź uprawiania sportów wysokiego ryzyka (chyba że wykupione zostało dodatkowe rozszerzenie o takie ryzyko).

Katalog wyłączeń jest oczywiście dużo szerszy. Skupiłem się jednak na tych najważniejszych. Pamiętaj, by dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, dopytaj dokładnie o szczegóły ubezpieczenia jeszcze przed jego wykupieniem, a przy zawieraniu podaj wszelkie istotne informacje, takie jak cel wyjazdu, informację o przebytych chorobach czy sportach, które zamierzasz uprawiać podczas podróży.

Wróćmy jednak do zagadkowej śmierci w Egipcie. Czytając powyższe wyłączenia z pewnością zauważasz, że sporo z nich dałoby się zastosować w sytuacji Magdaleny Żuk i w ten sposób odmówić pokrycia kosztów pobytu w szpitalu i transportu zwłok do Polski. Wersja wydarzeń przedstawiana przez stronę egipską mówi o chorobie psychicznej i samobójstwie. TU Europa, gdzie ubezpieczeni są klienci biura Rainbow Tours, deklaruje, że pokryje naliczone koszty pobytu w szpitalu i transportu ciała do Polski. Jednak wysoce prawdopodobne jest, że gdyby potwierdziła się wersja choroby psychicznej, ubezpieczyciel odmówi zorganizowania takiej usługi. Ewentualnie, ze względu na medialność całej sprawy, zorganizuje i pokryje transport zwłok, ale po wszystkim wystąpi do rodziny o zwrot poniesionych kosztów powołując się na odpowiednie zapisy w owu.

W Polsce pojawia się wiele głosów mówiących, że dziewczynie podane zostały środki odurzające. Jeśli w jej organizmie zostaną wykryte takie substancje, ubezpieczyciel może postąpić analogicznie do opisanej wyżej sytuacji. W tym przypadku wypadałoby jednak rozważyć, czy substancje odurzające zostały zażyte świadomie czy podano je podstępem bez wiedzy i zgody zmarłej, np. w napoju lub jedzeniu. Osoba nieświadoma nie ma w takim przypadku wpływu na to, co zostaje jej zaaplikowane, więc z logicznego punktu widzenia wyłączenie nie powinno być zastosowane. Wiele towarzystw stosuje jednak katalog wyłączeń bardzo literalnie i nie dopuszcza wyjątków. W większości przypadków takie sprawy znajdują swój finał dopiero w sądzie, bo odwołania i argumentacja nie przynosi efektu.

Dobrym przykładem postępowania logicznego są sytuacje wynikłe w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli będziesz pijany i Twój stan, np. zachwiania równowagi doprowadzą do upadku i urazu, wszelkie koszty leczenia, odszkodowania z tytułu NW itp. zostaną odmówione i nie można z tym dyskutować.  Jeśli jednak będąc w stanie po spożyciu alkoholu zostaniesz pobity (bo się komuś nie spodobasz), będziesz podróżować jako pasażer pojazdem, który będzie miał wypadek czy spadnie Ci coś na głowę, gdy będziesz przechodził pod balkonem, to w tego typu zdarzeniach alkohol nie miał wpływu na ich zajście i świadczenia powinny zostać wypłacone.

Istotne wyłączenie to także leczenie chorób przewlekłych. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Chodzi o zdiagnozowane wcześniej choroby, które leczone są miesiącami lub latami. Nie mówimy tutaj o niedoleczonej grypie czy zapaleniu płuc, a o np. chorobie wieńcowej, problemach z ciśnieniem krwi, miażdżycy, cukrzycy czy chorobach nowotworowych. W takich przypadkach każde zaostrzenie się objawów, powikłania lub kolejny etap choroby (zawał, udar, śpiączka cukrzycowa) będzie trzeba leczyć na własny koszt. A są to ogromne sumy, których żaden szpital nie podaruje i będzie na wszelkie sposoby próbował je odzyskać. Dlatego moim zdaniem przy zawieraniu umów turystycznych zamiast ogólnego pytania o choroby przewlekłe powinna być stosowana ankieta medyczna, w której padałyby pytania o konkretne choroby lub grupy chorobowe. Często bowiem ludzie nie są świadomi, że ich schorzenia tak dawno zdiagnozowane mogą stanowić podstawę do odmowy pokrycia poniesionych kosztów leczenia.

Na wyniki śledztwa przyjdzie nam zapewne jeszcze sporo poczekać. Zwłoki zmarłej być może zostaną sprowadzone do Polski przez prokuraturę, która chce wykonać  swoją sekcję. Jeśli nawet tak się stanie, do uregulowania będzie nadal rachunek za pobyt w szpitalu. Czy koszty pokryte zostaną przez ubezpieczyciela będzie zależało od ustaleń w śledztwie. Sytuacje takie jak ta pokazują, że warto się ubezpieczać, dokładnie zapoznać się z zakresem odpowiedzialności posiadanego ubezpieczenia i pamiętać, że każde lekkomyślne postępowanie może nas sporo kosztować.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony