Ubezpieczenie rowerzysty – co rynek oferuje użytkownikom dwóch kółek

Ubezpieczenie rowerzysty – co rynek oferuje użytkownikom dwóch kółek
19 marca
08:30 2016

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. W kilku miastach rozpoczął się nowy sezon miejskich rowerów publicznych. Coraz dłuższe dni i lepsza pogoda będą skłaniać do korzystania z roweru. Ze względu na łagodną zimę wielu rowerzystów nie miało nawet zimowego przestoju.

Należy sobie zatem zadać pytanie, jakie ubezpieczenie powinien posiadać rowerzysta, by zabezpieczyć się przed skutkami pewnych nieprzyjemnych zdarzeń i ze spokojną głową korzystać ze swoich dwóch kółek.

Na rynku znaleźć można kilka ofert polis dla rowerzystów. Różnią się one zakresem ryzyk, od których chronią. Postaram się opisać ów zakres i podać przykłady sytuacji, w których będziesz mógł skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

1. Ubezpieczenie od kradzieży

Ubezpieczenie na wypadek utraty roweru jest tym, co pewnie najbardziej Cię interesuje. Na rynku co prawda oferowane są polisy zabezpieczające na wypadek utraty roweru i przewożonego bagażu, ale bardziej powszechne są polisy mieszkaniowe, których zakres obejmuje rower jako składnik ruchomości domowych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku należy rozróżnić kilka sytuacji, w których może dojść do utraty roweru. Nie każde zdarzenie będzie bowiem objęte ochroną ubezpieczeniową.

Rower jest przechowywany w pomieszczeniu

Gdy rower akurat nie jest użytkowany, trzymasz go w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy czy innym zamkniętym pomieszczeniu. W tych sytuacjach jest on traktowany jako ruchomość domowa i objęty jest zakresem polisy mieszkaniowej na wypadek kradzieży z włamaniem. Dużo zależy jednak od miejsca, w którym rower jest przechowywany i sposobu zabezpieczenia pomieszczenia. Najlepiej, gdy Twoje dwa kółka „garażujesz” w domu lub w mieszkaniu (przy spełnieniu wymogów ubezpieczyciela co do zabezpieczeń antywłamaniowych, np. 2 zamki w drzwiach). Jedyne ograniczenie stanowi wówczas suma ubezpieczenia ruchomości domowych. Co innego, gdy rower przechowywany jest poza miejscem zamieszkania, czyli tzw. pomieszczeniach przynależnych. Wtedy często ubezpieczyciel ogranicza swoją odpowiedzialność do wysokości 5% czy 10% sumy ubezpieczenia i wyznacza górną granicę kwotową, np. 2000zł. Garaż czy piwnica musi oczywiście spełniać wymogi zabezpieczeń – odpowiednia liczba zamków lub kłódek.

Musisz też pamiętać, że w przypadku likwidacji szkody włamaniowej będziesz musiał udowodnić ubezpieczycielowi wartość posiadanego mienia i sam fakt jego posiadania. Dlatego przechowuj dowody zakupu (faktury i paragony) roweru, części do niego oraz dodatkowego wyposażenia, np. toreb na bagażnik, fotelika dla dziecka.
Warto wspomnieć o szczególnym przypadku kradzieży przechowywanego roweru – kradzieży z balkonu. Nie spotkałem się, by któreś z towarzystw w ogólnych warunkach ubezpieczeń miało uregulowaną tę kwestię. Najczęściej w owu jest mowa o zabudowanych pomieszczeniach. Moim zdaniem jako pomieszczenie zabudowane powinno się traktować balkon – loggię, która posiada kraty lub żaluzje. Jeśli posiadasz takie pomieszczenie i przechowujesz tam rower lub inne przedmioty, koniecznie ustal ze swoim agentem, czy są one objęte ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży. W przypadku balkonów „otwartych” sprawa jest prosta – brak właściwego zabezpieczenia przechowywanych tam rzeczy, a co za tym idzie brak odpowiedzialności przy kradzieży.

Użytkujesz rower

Rozróżnić tu można dwie sytuacje. Pierwsza z nich to kradzież, czyli zabór mienia, które pozostawiłeś bez opieki. Po dojechaniu do miejsca docelowego rower przypinasz do stojaka, a gdy wracasz zastajesz pusty stojak. Od tego typu zdarzeń nie da się w Polsce ubezpieczyć. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma w swojej ofercie polisy, która obejmowałaby skutki takiego zdarzenia. Druga sytuacja to utrata roweru wskutek rozboju. Zgodnie z definicją z kodeksu karnego (art. 280) rozbój to kradzież z użyciem przemocy lub groźbą jej zastosowania albo dokonana przez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Zdarzenia takie wchodzą w zakres ochrony w polisie PZU Bezpieczny Rowerzysta oraz mogą być objęte ochroną w niektórych polisach mieszkaniowych przy ryzyku rabunku poza miejscem zamieszkania. Takie opcje oferowane są w ubezpieczeniu PZU Dom oraz ubezpieczeniu domu i mieszkania w Generali.

2. Ubezpieczenie NNW

Możesz ubezpieczyć się od trwałych następstw wypadków, do których dojdzie podczas jazdy lub prowadzenia roweru. Przykładem takich zdarzeń może być potrącenie przez inny pojazd (samochód, motocykl czy rower) czy wywrócenie się na rowerze wskutek wjechania w dziurę lub najechania na krawężnik. Skutkiem mogą być złamania kończyn, rany, wybite zęby. Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas użytkowania roweru podlegają również ochronie z innych polis NNW, np. w ubezpieczeniu grupowym, jednostkowym, mieszkaniowym. O ubezpieczeniach NNW możesz przeczytać w moim poprzednim wpisie. Pamiętaj, że polisa NNW dostępna w pakiecie dedykowanym dla rowerzysty nie będzie miała zastosowania do wypadków, które powstaną w innych okolicznościach niż użytkowanie roweru.

3. Ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczeni to chroni Cię przed finansowymi skutkami w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas jazdy rowerem. Jako rowerzysta za wyrządzone szkody odpowiadasz na zasadach ogólnych prawa cywilnego, a zastosowanie ma art. 415 kodeksu cywilnego. O odpowiedzialności na zasadzie winy pisałem już w jednym z poprzednich wpisów. Wyobraź sobie sytuację, gdy przeciskając się w korku między pojazdami zarysujesz karoserię auta, nie zauważysz czerwonego światła i wjedziesz pod samochód albo potrącisz pieszego. W tych sytuacjach poszkodowani będą domagać się od Ciebie odszkodowania za wyrządzone szkody. Bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będziesz musiał pokryć ich roszczenia z własnej kieszeni. A mogą to nie być małe kwoty. Dlatego dobrze jest takie ubezpieczeni posiadać. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia NNW polisę odpowiedzialności cywilnej możesz nabyć w pakiecie ubezpieczeń dla rowerzysty, ale również jako osobny produkt lub dodatek do ubezpieczenia mieszkania. Koniecznie sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia i zapoznaj się z katalogiem wyłączeń. Chyba nie zaskoczę Cię, że za skutki zdarzeń, które powstały podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty. Jeśli jesteś zawodowcem i jeździsz na rowerze wyczynowo koniecznie sprawdź, czy w owu są wyłączenia odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawianiu sportu (zazwyczaj są).

Korzystanie z wypożyczonego roweru

Polisa odpowiedzialności cywilnej przyda się także w sytuacjach, gdy uszkodzisz rower, który wypożyczyłeś. Jeśli poruszasz się rowerem miejskim, wjedziesz w dziurę i uszkodzisz koło, przewrócisz się i uszkodzisz oświetlenie, to odpowiadasz za takie uszkodzenia przed właścicielem roweru (np. operatorem systemu Veturilo w Warszawie czy KMK Bike w Krakowie). W takich sytuacjach warto mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, z którego korzystasz na podstawie umowy najmu. Rozszerzenia takie do standardowej polisy oc w życiu prywatnym oferuje m.in. PZU, Warta i Generali.

4. Bagaż

Ciekawym wariantem jest oferowane w produkcie PZU Bezpieczny Rowerzysta ubezpieczenie bagażu podróżnego. Zgodnie z zapisami owu PZU ponosi odpowiedzialność za bagaż skradziony podczas jazdy rowerem oraz uszkodzenia roweru, które powstania podczas kradzieży bagażu. Jako bagaż ubezpieczyciel traktuje „rzeczy (w tym części zamienne do roweru) należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub związku sportowego (przy czym fakt wypożyczenia musi być udokumentowany), przewożone rowerem”.

5. Assistance

Gdy dojdzie do wypadku podczas użytkowania roweru i w swojej polisie posiadasz pakiet assistance, możesz skorzystać z darmowej pomocy oferowanej przez towarzystwo ubezpieczeń. Przykładami takich usług są:

  • transport roweru z miejsca zdarzenia do najbliższego warsztatu naprawczego, do miejsca zamieszkania lub serwisu rowerowego,
  • organizacja serwisu dla roweru,
  • wizyta lekarza,
  • wizyta pielęgniarki,
  • wizyta fizjoterapeuty,
  • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
  • transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
  • transport medyczny ambulansem do miejsca zamieszkania.

Pakiet assistance oferuje w swoich polisach TU Europa i Proama.

6. Podsumowanie

Stworzyłem porównanie zakresów polis wraz z limitami kwotowymi dla 3 ofert dedykowanych dla rowerzystów, które są dostępne na polskim rynku. Mam nadzieję, że pomoże Ci to w wyborze odpowiedniej dla siebie oferty.

Nazwa ubezpieczenia PZU Bezpieczny Rowerzysta TU Europa Ubezpieczenie Rowerzysty (wariant standard plus) Proama Pakiet Rowerzysta (najwyższe limity)
Casco roweru

5.000PLN

x x
Ubezpieczenie bagażu podróżnego

3.000PLN

x x
NNW

50.000PLN

20.000PLN

50.000PLN

Odpowiedzialność cywilna

200.000PLN

25.000PLN

50.000PLN

Assistance x

Mam nadzieję, że artykuł poszerzył Twoją wiedzę o ubezpieczeniach przydatnych rowerzystom i pokazał sytuacje, w których są one niezbędne. Nadchodzący sezon proponuję zatem rozpocząć od zakupu odpowiedniej dla siebie polisy, by móc ze spokojną głową wyruszyć na drogi, ścieżki i szlaki rowerowe. Wyruszając w drogę przyjmij zasadę, że:

Przezorny Zawsze Ubezpieczony