Ubezpieczenie roweru od kradzieży

Ubezpieczenie roweru od kradzieży
27 lipca
21:50 2017

2017-07-27

W ostatnim czasie doszły do mnie informacje na temat sporej liczby przypadków kradzieży rowerów. Złodzieje przywłaszczają jednoślady, które stoją przymocowane zabezpieczeniem w stojakach lub innych miejscach do tego przeznaczonych. Ponieważ od wpisu Ubezpieczenie rowerzysty minął ponad rok, postanowiłem sprawdzić, co zmieniło się w branży ubezpieczeniowej w tym zakresie i jak wygląda aktualnie oferta dla cyklistów. Najważniejsze pytanie, na które postaram się odpowiedzieć, brzmi – czy da się ubezpieczyć rower na wypadek tzw. kradzieży zwykłej, czyli np. ze stojaka rowerowego?

W dalszym ciągu na rynku dostępne są oferty 3 towarzystw ubezpieczeniowych, o których pisałem rok temu: PZU, TU Europa oraz Proama. Dwie ostatnie pozostały niezmienione. Modyfikację przeszło natomiast ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

PZU

Obecnie oferta dla rowerzystów zawiera się w rozszerzeniach do ubezpieczenia NNW. Niezmienione pozostały sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk. Klasyczne ubezpieczenie NNW można teraz rozszerzyć o następujące klauzule:

 1. Ubezpieczenie szpitalne
 2. OC rowerzysty
 3. Caso roweru
 4. Ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Najważniejsza w dzisiejszej analizie jest klauzula nr 3 – casco roweru. Ochrona obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub utratę roweru, bądź jego wyposażenia wskutek:

 • ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego,
 • akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi powyżej,
 • wypadku,
 • rabunku.

Owu mówią także, że „za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa może także obejmować kradzież roweru”. W dokumencie nie odnalazłem definicji kradzieży, ale zakładam, że tzw. kradzież zwykła wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zapewne ubezpieczony, który chce rozszerzyć zakres ochrony o kradzież, otrzymuje postanowienia szczególne do umowy, które precyzyjnie określają zakres ochrony i obowiązki klienta. Pewne jest, że w przypadku kradzieży PZU pomniejszy wysokość odszkodowania o 25%, co stanowi udział własny ubezpieczonego.

Link4 – Ubezpieczenie roweru od kradzieży

Link4 zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku kradzieży z włamaniem i kradzieży zwykłej. Co kryje się pod tymi pojęciami według owu?

Kradzież z włamaniem – działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia roweru z zamkniętego: domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, mieszkania albo pomieszczenia przynależnego, po uprzednim usunięciu przez sprawcę istniejących zabezpieczeń, przy użyciu siły fizycznej i narzędzi albo przy użyciu podrobionych kluczy, pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady użycia; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku.

Kradzież zwykła – działanie polegające na bezprawnym zaborze roweru w celu jego przywłaszczenia w okolicznościach innych niż zdefiniowane jako kradzież z włamaniem; warunek – rower musi być przymocowany za pomocą zabezpieczenia rowerowego do stojaka rowerowego lub innej stałej konstrukcji.

Wygląda na fantastyczną ofertę, która może spełnić oczekiwania wielu użytkowników jednośladów. Gdzie jest zatem haczyk? Rower musi zostać zakupiony w sieci sklepów Tesco.

AVIVA – Koło za Kołem

To nowy produkt, który pojawił się na rynku kilka miesięcy temu. Co znajduje się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej?

 • Kradzież lub uszkodzenie roweru – 100% sumy ubezpieczenia w przypadku kradzieży, rabunku lub zniszczenia,
 • OC rowerzysty – suma ubezpieczenia 20.000zł,
 • NNW rowerzysty – suma ubezpieczenia 20.000zł,
 • Pakiet Assistance – w przypadku awarii na terenie Polski.

Jakie są warunki dla ubezpieczenia casco roweru?

 1. Rower został zakupiony jako fabrycznie nowy na terytorium Polski wraz z wyposażeniem dodatkowym, którego wartość w dniu zakupu wraz z wyposażeniem nie przekracza kwoty 5.000zł ,
 2. Okres eksploatacji Roweru od daty zakupu nie przekracza 24 miesięcy,
 3. Ubezpieczający w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia jest w posiadaniu dowodu zakupu roweru oraz karty gwarancyjnej z numerem ramy roweru,
 4. Rower posiada zabezpieczenia wymaganej jakości – zapięcia składane lub U-Lock.

Suma ubezpieczenia w casco określana jest w zależności od czasu, który uplynął od daty zakupu roweru:

 • Do 12 miesięcy – 100% ceny z dokumentu zakupu,
 • Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 90% ceny z dokumentu zakupu,
 • Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 85% ceny z dokumentu zakupu.

Atutami ubezpieczenia są jasne i proste zasady, możliwość obliczenia składki i zawarcia ubezpieczenia przez Internet. Ile to kosztuje? Poniżej przykładowa kalkulacja.

Jak widać nieco ponad rok wystarczył, by rynek ubezpieczeniowy zareagował na potrzeby potencjalnych klientów. Pojawiło się kilka możliwości, które dają ochronę na wypadek kradzieży roweru pozostawionego w stojaku lub innym do tego przystosowanym miejscu w przestrzeni publicznej.

Spodobał Ci się ten wpis? Odwiedź moją stronę na facebooku, lajkuj, polecaj i udostępniaj moje artykuły.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony