Ubezpieczenie turystyczne w dobie zagrożenia atakami terrorystycznymi

Ubezpieczenie turystyczne w dobie zagrożenia atakami terrorystycznymi
24 kwietnia
10:16 2016

Kilkanaście ostatnich miesięcy obfitowało w informacje o atakach terrorystycznych w różnych państwach. Wydarzenia te początkowo miały miejsce w krajach islamskich. Niestety, jak pokazały zamachy z Belgii i Francji, realne zagrożenie dotyczy również Europy. Wspomnieć również należy o toczących się walkach na Ukrainie. Wielkimi krokami zbliża się sezon urlopowy, na początku czerwca we Francji Euro2016, a na początku sierpnia Letnie Igrzyska Olimpijskie w Brazylii. Przyszedł czas, by zastanowić się, czy w dobie wszechobecnych zagrożeń terrorystycznych i toczących się w wielu miejscach działań wojennych masz szansę na ochronę ubezpieczeniową w przypadku zajścia tego typu zdarzeń.

Planowanie podróży powinieneś rozpocząć od sprawdzenia kwestii bezpieczeństwa w kraju, do którego chcesz się wybrać. Nie powinieneś opierać się wyłącznie na doniesieniach medialnych. Właściwym serwisem, który pomoże w ocenie ryzyka wyjazdu jest system ostrzeżeń dla podróżnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Korzystając z tej strony dowiesz się:

 • w których państwach i regionach toczą się działania wojenne lub występuje wysokie prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego i nie należy tam jechać lub natychmiast je opuścić,
 • w których krajach występuje zagrożenie terrorystyczne lub możliwe jest wystąpienie zamieszek i należy zachować ostrożność,
 • w których krajach ryzyko takich zdarzeń jest niskie lub praktycznie nie występuje i można tam spokojnie odpoczywać.

MSZ komunikaty dla podróżnych podzielił według czterostopniowej skali:

 • „Zachowaj zwykłą ostrożność”
 • „Ostrzegamy przed podróżą”
 • „Nie podróżuj”
 • „Opuść natychmiast”.

Skala ta pozwala na odpowiedni dobór zakresu ochrony w ubezpieczeniu turystycznym oraz w samym podjęciu świadomej decyzji o wyjeździe do konkretnego kraju.

Większość polis turystycznych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe posiada stałe wyłączenia odpowiedzialności za skutki zdarzeń spowodowanych atakami terrorystycznymi lub działaniami wojennymi. Niektóre z nich oferują jednak ubezpieczonym wsparcie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych działań wojennych lub aktów terrorystycznych. Jest też oferta, która swoim zakresem w wariancie rozszerzonym daje ochronę za zdarzenia będące skutkiem takich działań.

Rozpatrzyć należy następujące sytuacje:

 1. Kraj wyjazdu nie jest objęty ostrzeżeniem MSZ,
 2. MSZ podał komunikaty „zachowaj zwykłą ostrożność” lub „ostrzegamy przed podróżą”,
 3. MSZ podał komunikaty „Nie podróżuj” lub „opuść natychmiast”.

ad.1

Kraj, dla którego MSZ nie wydał ostrzeżenia, traktowany jest jako bezpieczny i dodatkowa klauzula nie jest wymagana. Każde zdarzenie związane z terroryzmem, działaniami wojennymi czy zamieszkami, które wystąpi w takim kraju, będzie traktowane jako zdarzenie losowe, którego przewidzieć się nie dało.

Przykład: wyjeżdżasz na wakacje do Hiszpanii – brak ostrzeżenia MSZ. Zostajesz ranny w wyniku zamachu bombowego. Posiadasz polisę z wyłączeniem odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane atakiem terrorystycznym. Za to zdarzenie ubezpieczyciel będzie musiał jednak odpowiedzieć.

ad. 2

Komunikaty te ostrzegają przed prawdopodobieństwem wystąpienia ataku bombowego czy strzelaniny. Kilka towarzystw w swoich produktach (w wariancie rozszerzonym, ale czasami też w podstawowym) posiada na szczęście tzw. klauzulę nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. Należy jednak zaznaczyć, że w większości przypadków ochrona działać będzie jedynie w przypadku nagłego zdarzenia i tylko przez kilka pierwszych dni (w zależności od towarzystwa 5 lub 7) od jego zajścia. Ponadto niektóre polisy mają całkowite wyłączenie odpowiedzialności dla katalogu krajów wymienionych w OWU, np. Libii, Iraku czy Afganistanu. Lista polis turystycznych, które chronią (na dzień publikacji wpisu) w przypadku zajścia nieoczekiwanego ataku terrorystycznego i wojny:

 • PZU – Wojażer
 • Ergo Hestia – Hestia Podróże
 • Axa – Multitravel
 • TU Europa – Travel World
 • Signal Iduna – Bezpieczne Podróże
 • Uniqa – Podróże&Radość

Przykład: wyjeżdżasz na Euro do Francji –ostrzeżenie MSZ „ostrzegamy przed podróżą”. Zostajesz ranny w wyniku zamachu bombowego. Jeśli masz zawartą polisę z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru, ubezpieczyciel obejmie ochroną skutki takiego zdarzenia (oczywiście zgodnie z zapisami z OWU, czyli np. przez 5 dni od zamachu). Polisy bez takiej klauzuli będą Cię chronić np. jeśli potkniesz się i złamiesz rękę czy zachorujesz na grypę i będziesz musiał skorzystać z wizyty lekarskiej.

ad. 3

Komunikaty te ostrzegają przed realnym zagrożeniem atakami terrorystycznymi lub informują o toczących się na terytorium kraju działaniach wojennych czy zamieszkach. Większość ubezpieczycieli uznaje, że wyjazd w takie rejony jest zbyt niebezpieczny i wiąże się z wysokim ryzykiem. Ich produkty nie dają ochrony w przypadku zdarzeń spowodowanych działaniami terrorystów lub będących skutkami wojny. Jest jednak wyjątek. Polisa PZU Wojażer posiada klauzulę terroryzmu, której wykupienie zapewnia pełną ochronę w przypadku wyjazdu do kraju zagrożonego. Kraj zagrożony to kraj, który na stronach MSZ jest oznaczony jako „nie podróżuj” lub „opuść natychmiast”.

Przykład: wyjeżdżasz na wakacje do Egiptu –ostrzeżenie MSZ „nie podróżuj”. Jedynie polisa PZU Wojażer z klauzulą terroryzmu chroni Cię od skutków zdarzeń związanych z terroryzmem czy zamieszkami. Polisy pozostałych ubezpieczycieli dają Ci ochronę, jeśli np. dopadnie Cię „klątwa faraona” i będziesz potrzebować pomocy lekarza lub poślizgniesz się na basenie i złamiesz nogę.

Niezależnie od możliwości rozszerzenia zakresu odpowiedzialności polis turystycznych, w niektórych towarzystwach najważniejsze jest, by wybór kraju podróży był Twoją przemyślaną decyzją. Musisz świadomie rozważyć wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa, w czym pomocny jest system ostrzeżeń MSZ. A jeśli już zdecydujesz się na wyjazd w niebezpieczny region, przy zawieraniu polisy koniecznie podaj informacje o docelowym kraju podróży. Dopytaj także, czy w tym przypadku zdarzenia będące skutkiem ataków terrorystycznych i innych podobnych sytuacji są w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pamiętaj:

Przezorny Zawsze Ubezpieczony