Ubezpieczenie nagrobków i grobowców

Ubezpieczenie nagrobków i grobowców
29 października
08:15 2016

Za kilka dni Polacy ruszą masowo na cmentarze. Święto zmarłych jest okazją do odwiedzenia grobów bliskich. Jest także doskonałym czasem na podjecie decyzji o zabezpieczeniu wartych nierzadko kilkanaście tysięcy złotych nagrobków, które mogą zostać zniszczone w wyniku powodzi, silnego wiatru, upadku drzewa czy dewastacji.

Ubezpieczenie nagrobków cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Można je kupić jako dodatek do ubezpieczenia nieruchomości. Zakres odpowiedzialności może być różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zazwyczaj  ochroną objęty może zostać grobowiec lub tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole, a także tablice z napisami, rzeźby oraz wazony przymocowane na stałe do pomnika. Czasem można też ubezpieczyć ławeczkę przy nagrobku i nawierzchnię dookoła niego.

Ubezpieczenie chroni przed szkodami powstałymi m.in. w wyniku upadku drzewa, powodzi, długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru, ciężaru śniegu, dewastacji nagrobka czy kradzieży elementów do niego przymocowanych.

Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przykładem mogą być szkody powstałe w następstwie zapadania lub osuwania się ziemi (przy wykonywaniu prac ziemnych), wyrządzone przez zarządy cmentarzy, zakłady pogrzebowe i kamieniarzy, szkody powstałe w skutek starzenia się nagrobka, wylania wosku czy zabrudzenia.

Aktualnie ubezpieczenie nagrobka można dokupić do ubezpieczenia nieruchomości w trzech towarzystwach ubezpieczeniowych:

Polisa PZU Dom

PZU daje możliwość ubezpieczenia  nagrobka w formule all risks. To nowość, która pozwala objąć pomnik ochroną ubezpieczeniową od wszystkich możliwych zdarzeń, oczywiście poza tymi wymienionymi w owu w rozdziale poświęconym wyłączeniom odpowiedzialności (np. szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi, wyrządzone przez zarządy cmentarzy, zakłady pogrzebowe i kamieniarzy).

Ubezpieczyciel wymaga przy tym odpowiednich zabezpieczeń:

  • płyta pozioma i pionowa nagrobka cmentarnego jest przytwierdzona do cokołu w taki sposób, że jej zdemontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi;
  • tablica napisowa, litery, rzeźba nagrobna lub inne elementy ozdobne, przytwierdzone są na stałe do jego płyty poziomej lub pionowej.

Polisy Dom Plus i Dom Komfort Plus

Odpowiedzialnością objęte są zdarzenia losowe takie jak huragan, powódź, upadek drzew lub masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, trzęsienie ziemi, a także kradzież i dewastacja.

Ubezpieczeniem nie są objęte przede wszystkim szkody, których wartość nie przekracza 100 zł, powstałe w elementach dekoracyjnych nagrobka/grobowca takich jak zdjęcia, misy, wazony, rzeźby, posągi, rośliny, ławki czy litery. Pełen katalog wyłączeń znaleźć można w § 33 owu Dom Plus i w § 35 owu Dom Komfort Plus.

Polisa Cztery Kąty

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w efekcie dewastacji, działania warunków atmosferycznych (np. silnego wiatru czy naporu śniegu), a także upadku obiektów (np. drzew, masztów lub słupów), uderzenia pojazdu i wandalizmu. Odszkodowanie przysługuje również, gdy dojdzie do kradzieży części nagrobka lub jego elementów takich jak rzeźby lub wazony, o ile są one przymocowane na stałe do pomnika. Ubezpieczony może zostać nagrobek w formie płyty, pomnika albo budowli upamiętniającej zmarłego wraz z elementami jego otoczenia, np. ławeczką czy kostką brukową.

Ile kosztuje to ubezpieczenie?

Wysokość składki zależy od wartości i lokalizacji nagrobka. PZU podaje średnią wartość składki na poziomie 120 zł za rok, Gothear – 80zł na rok, Warta na swojej stornie informuje, że przy sumie ubezpieczenia 10 tys. zł składka roczna wnosi 100 zł.

Oferta dostępna na rynku ubezpieczeniowym nie jest zbyt obszerna, ale biorąc pod uwagę stale rosnące ceny usług kamieniarskich i dotykające Polskę anomalia pogodowe, dla wielu z nas ubezpieczenie to może okazać się niewielkim kosztem w stosunku do środków potrzebnych na naprawę uszkodzonego nagrobka.

Zapraszam do odwiedzania strony na facebooku, like’owania, polecania i udostępniania moich artykułów.

Przezorny Zawsze Ubezpieczony